Bahtiyar Türker

EMEKLİ TÜMGENERAL
ARAŞTIRMACI, YAZAR

Özgeçmiş

1945'te Artvin- Hopa'da doğdu.

1967 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu.
1968’de Topçu ve Füze Okulu,
1978'de Kara Harp Akademisi,
1979'da Silahlı Kuvvetler Akademisi,
1981'de TSK Dil Okulu,
1996'da Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi.

Kırküç yıllık meslek hayatı boyunca aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şube Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı olmak üzere pek çok görevde bulundu. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok yerinde ve KKTC’de görev yaptı. İki yıl süreyle Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği’nde Askeri Ataşe olarak hizmet verdi. MKE Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Harita Genel Komutanlığı görevi sonrasında, 30 Ağustos 2003’te emekli oldu.

Ocak 2004'te TSK Elele Vakfı Genel Müdürü oldu. Bu görevi süresinde Türkiye’nin en modern Özel Bakım Merkezini vakıf adına inşa ettirdi.
Milli yazılımlı elektronik imza şirketi Türktrust’ı kurdu, yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası, Muharebe Harekat, Üstün Birlik Yetiştirme, Üstün Başarı Kıdemi Mümtazen Terfi Şerit Rozetlerine ve 200 civarında takdir/ödüle sahiptir.

“Liderlik/Tarihe Yön Verenlerin Karakter Analizi” (Elma Yayınevi) adlı kitabı genişletilmiş üç baskı yaptı.

Görev yaptığı süre zarfında “TSK’da İntihar Olaylarının Analitik Etüdü” ve “Emeklilik Süreci” başlıklı inceleme/araştırma kitapları hazırladı. (TSK bünyesinde dağıtıldı ve arşivlendi).
Harita Genel Komutanlığı görevinde de Türkçeye katkı amacıyla “Haritacılık Terimleri Sözlüğü” hazırlattı.

Liderlik üzerine davet edildiği kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında, dernek ile vakıflarda konferanslar verdi, vermeye de devam ediyor.

“HOBİ/Resim Sanatı” adlı bir çalışması da bulunan ve kendisi de resim yapan Türker, “Yaşayan Asker Ressam” olarak Seçici Kurul tarafından altı kez albüme alındı.

Evli, iki kız çocuk, bir torun sahibi olan Bahtiyar Türker, Fransızca biliyor.