Bahtiyar Türker

EMEKLİ TÜMGENERAL
ARAŞTIRMACI, YAZAR

LİDERLİK EĞİTİMLERİ

 

Dünya siyasi konjonktüründeki çok hızlı ve önemli değişiklikler, bütün insanlığı, siyasi, sosyal, ekonomik hayatı ve medeniyetleri etkiledi. Hızlı değişimlerin yaşandığı dünyamızda, çağdaş yaklaşım gösterebilen liderlere olan ihtiyaç da giderek arttı.  
Yaşadıkları dünyayı tanıyamadıkları, gelişmeleri kavrayamadıkları için koca imparatorluklar yıkıldı…
Teknolojik gelişmeler ve toplumsal değişim, lider-yönetici kadrolarının çok iyi eğitilmesini zorunlu hale getirdi. Bunun içindir ki IBM her yıl 400 bin kişilik kadrosunu 10 günlük eğitimden geçiriyor.  
Lider eğitimi, problem çözme, karar verme, planlama, emir-komuta, iletişim, organizasyon, denetleme, değerlendirme, kaynak kullanma, kriz ve stres yönetimi, sorumluluk üstlenme, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanabilme gibi geniş bir yelpazede olmalıdır.
Liderin en büyük özelliği, tercih yapabilmesidir. Bunun için zihni durum muhakemesi yapma ve karar verme melekesi geliştirilmelidir. Lider/yöneticinin etkili olabilmesi için teknik, iletişim, analitik, insan ilişkileri ve karar verme becerileri ile kurumdaşlık duygusu yaratabilme yeteneğinin geliştirilmesi de gerekir.
Bilginin süratle eskidiği enformasyon çağı, liderlerden yeni beceriler bekliyor. Bunlar ancak eğitimle geliştirilebilir. Doğrusunu öğretmediğimiz birinden hata yapmamasını bekleyemeyiz!
Lider çok önemlidir. Onu seçmek ve eğitmek, yetiştirip, geliştirmek ondan da önemlidir.
Atatürk gibi dünyanın sayılı liderlerinden birini çıkartabilmiş Türkiye’de bu alanda çağı yakalayabilmek için kurum, kuruluş ve özel sektörün kısa süreli de olsa Liderlik Sertifika Programları gibi organizasyonlarla lider/yönetici kadrolarını eğitimden geçirmeleri olmazsa olmazdır.
Bugüne kadar Türkiye’nin farklı yerlerinde, kurum, kuruluş, firma, dernek, vakıflara yönelik 100’e yakın konferans ve eğitim verdik. Anekdotlarla zenginleştirilen, videolar, görsellerle desteklenen ve zaman zaman interaktif olan eğitim/konferanslar, gündemdeki gelişmelerle içerik olarak da güncellenmektedir.
Yılların verdiği tecrübe/deneyimlerle geleceğin lider kadrolarını doğru ve bilinçli şekilde yetiştirmek, eğitmek için sizlerin yanındayız…
*Liderlik Eğitimi başvuru ve talepleri web sayfasının iletişim bölümünden yapılabilmektedir.

 

Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker
Bahtiyar Türker